heder Lucas Meubelrestauratie

State of Wood en

Asbestsanering bij monumenten

Asbestsanering is bij een normaal project al geen leuke bijkomstigheid maar als het om een monumentaal project gaat ontstaat er een probleem.

De wijze van sanering die doorgaans gehanteerd word kan niet worden toegepast. Er zou onherstelbare schade ontstaan aan het erfgoed. De asbest saneerders zijn meer slopers dan dat ze erfgoed kunnen hanteren.

De oplossing moet gezocht worden in een nauwe samen werking tussen saneerders en restauratoren.
Wij hebben ondervonden dat de hier onder beknopt omschreven werkwijze goed werken kan.
De restauratoren documenteren voorafgaand aan de sanering de ruimte en maken een demontage plan. Vervolgens word er een containment opgebouwd en gaan de restauratoren met een aantal saneerders naar binnen. De restauratoren demonteren en documenteren de onderdelen en begeleiden de saneerders bij het schoonmaken van de te behouden materialen. Het monumentale asbest vrije materiaal word uitgesluisd en afgevoerd naar een bij voorkeur externe opslag/depo.

Wanneer al het historische materiaal uit de ruimte is gaan de saneerders verder met het schoonmaken van de ruimte.

State of Wood heeft ervaring opgedaan in het restaureren van met asbest besmette monumenten. Bij het Geldershuis in Arnhem.
We beschikken dan ook over de juiste certificering en materialen om onder asbest saneringsomstandigheden te kunnen werken.

(DAV, face fit test, VCA en medische keuring)asbest monumentschellak oranjediverse fineercanaubawashuidenlijmdiverse fineer